Organisasjon

 

Navn:

Flatås Idrettslag

Postadresse:

Postboks 9903
7479 TRONDHEIM

Organisasjonsnr.:

971378530

Telefon:

932 00 164

E-post:


Klubbkontor:
Finner du i 2. etasje i Flatåshallen.
Adresse: Flatåsenget 28, 7099 Flatåsen

Kontaktinfo:
Leder: Frode Kvamsøy
Mobil: 932 00 164
E-post: leder@flatas.no

Klubbsekretær: Bente Wiggen
E-post: kontakt@flatas.no

Fakturaadresse:
Faktura sendes enten pr post eller epost (ikke begge deler).

Flatås IL
Avdeling (fotball, håndball osv..)
v/Folde Regnskap og Rådgivning AS
Vestre Rosten 69
7072 Tiller

E-post: 
198@folderegnskap.no