Om ordningen (NB!):

Les godt igjennom følgende rutiner før du foretar en booking i flerbrukshallen.
Ikke foreta mange bookinger av gangen, alle i klubben må få "dele broderlig" på disse timene.
Ordensregler i Flatåshallen skal følges, de leser du her.

 

Booking:

Reservasjon gjøres direkte i StyreWeb. Alle tillitsvalgte, trenere og lagledere skal ha tilgang.
Om du ikke har tilgang til StyreWeb - send epost til din avdelingsleder for å få bruker.

 

Potensielt ledige timer som kommunen har reservert i flerbrukshallen:

Følgende tider er kommunens timer, og de har til enhver tid førsterett på disse:
Lørdager kl. 09.00 - 16.00
Søndager kl. 09.00 - 13.30

Disse timene som kommunen eier, er i utgangspunktet holdt av til håndballkamper i regi av håndballregionen, med mindre annet kommer frem av HANO-kalenderen (dvs. når hallen er reservert til badmintoncup, julecup eller annet).

Det vil si at dere må sjekke HANO-kalenderen først, og deretter håndballregionens banedagbok.
Vår booking-kalender viser ikke hva som eventuelt er booket hos HANO eller håndballregionen, dette fordi at omberamminger kan forekomme på kort varsel (og vi har ingen systemer som snakker sammen).

HANO-kalenderen finner man på denne linken.
Håndballregionens banedagbok finner man på denne linken.

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme omberamminger på kort varsel. Om dette inntreffer, så har håndballregionen rett på denne tiden selv om ditt lag har booket i vår kalender først. Håndballregionen har til enhver tid førsterett på sin tid.