Krav om politiattest i Flatås IL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen gjeldende fra 1. januar 2009.

I Flatås IL blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest.
Alle med slike oppgaver i Flatås IL må, før det søkes om politiattest, innhente en formålsattest fra idrettslaget.
Lovhjemmel: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Dette gjøres i samråd med:
Klubbsekretær: kontakt@flatas.no

Klubbsekretæren har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Rutinene i Flatås IL er følgende:

  • Flatås IL skriver ut en Formålsattest – ta kontakt med klubbsekretæren. Opplysninger som trengs er: Navn, Fødselsdato, Avdeling, Funksjon i avdeling. Formålsattest for utfyllling finner dere her.
  • Dere søker selv om Politiattesten. Formålsattesten kan skannes og legges ved den elektroniske søknaden om Politiattest(krever elektronisk ID for innlogging).
  • Fremvisning av godkjent attest.

Attesten er ikke godkjent før den er forevist til klubbsekretæren, ta kontakt for å avtale tid. 

Les om ordningen på følgende link: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Søknad om politiattest per post

Er du under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest i elektronisk form, må du søke i papirform.
Informasjon om hvordan du søker i papirform og gjeldende søknadsskjema finner du på Politiets sider for politiattest.

Hvis du er under 18 år, må foresatte skrive under sammen med den som søker om attesten.

Postadressen er:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø