Alle som ønsker å delta i aktiviteter for Flatås IL sine underavdelinger, skal være medlem i
Flatås IL. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre
avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i avdelingenes aktivitetstilbud.

Medlemskap i Flatås IL koster 350,- per person, men det er en maks familiepris på 1000,- 
Dette avregnes automatisk. 

NB! Man må være 18 år for å selv melde seg inn/ut i Flatås IL. For ynger må foresatte melde inn/ut.

Ved innmelding i en aktivitet vil det automatisk bli etablert medlemskap i Flatås IL for utøver.