Generell informasjon

Alle som ønsker å delta i aktiviteter for Flatås IL sine underavdelinger, skal være medlem i
Flatås IL. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre
avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i avdelingenes aktivitetstilbud.

Medlemskap i Flatås IL koster 250,- per person, men det er en maks familiepris på 600,- 
Dette avregnes automatisk.

Ved innmelding i en aktivitet vil det automatisk bli etablert medlemskap i Flatås IL for utøver.