Fordeling av loftsvakter for 2019:

Uke 1-7: Håndball

Uke 8: Vinterferie (stengt)

Uke 9-13: Håndball

Uke 14-15: Fotball

Uke 16: Påskeferie (stengt)

Uke 17: Idrettskolen/Allidrett

Uke 18: Trim

Uke 19-25: Fotball

Uke 26-33: Sommerferie (stengt)