Stemmerett i Flatås IL

Stemmerett i Flatås IL

Publisert av Flatås IL Webmaster den 17.01.17. Oppdatert 02.11.17.

Det nærmer seg årsmøter i både Flatås IL hovedlaget og alle avdelinger. Avdelingene vil avholde sine årsmøter i slutten av februar, og hovedlaget mandag 20. mars

For å kunne stemme på årsmøte må man være stemmeberettiget. Dette reguleres i våre vedtekter i §5 Stemmerett og valgbarhet.

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


Medlemskap i Flatås IL

Medlem i Flatås IL blir man ved å melde seg inn som her.

Medlemskap i Flatås IL koster 250,- i året. Maksimum familiepris for medlemskap i Flatås IL er 600,- Det vil si at dersom man har to aktive barn i klubben, så blir mor og far medlemmer for 50,- hver. Har man tre aktive barn i klubben så blir mor og far medlemmer gratis.

Man må ha betalt medlemsavgiften senest en måned før årsmøte

Man kan ikke stille på vegne av barn som er medlem, men man må være medlem selv.