Sportslig leder i fotballavdelingen er på plass!

Sportslig leder i fotballavdelingen er på plass!

Publisert av Kristoffer Johansen den 26.02.21.

Det er en glede å meddele at Birger Dragsten har signert en 1 års kontrakt som sportslig leder i fotballavdelingen.

Birger kommer til å ha det overordnete ansvaret for all sportslig aktivitet i Flatås Fotball, som er utarbeidet og vedtatt. Han kommer til å lede det sportslige utvalget og deres møter, samt ansvar for gjennomføringen av trenerforum i fotballavdelingen.

Det strategiske arbeidet i fotballavdelingen, herunder sportsplanen, videreutvikling av Flatås Extra, tilknytning av trenerroller med mer, skal Birger håndtere i tett samarbeid med fotballstyret og daglig leder. 

Vi ønsker å avholde møte for ytterligere introduksjon - og starte arbeidet så fort som mulig!
Mer info kommer.

Men vi kan allerede rapportere om en ivrig Birger, og vi gleder oss til samarbeidet!