Skriftlig enighet om skifte av kunstgressdekket!

Skriftlig enighet om skifte av kunstgressdekket!

Publisert av Kristoffer Johansen den 26.03.21. Oppdatert 07.05.21.

Flatås IL og leverandøren har kommet til skriftlig enighet i avtalen vedrørende skifte av kunstgresset våren 2021.

Skiftet vil skje så raskt værforholdene tillater det. 
Det innebærer at det må være varmegrader og opphold.

Forsikringssaken er ikke løst pr dags dato, så derfor må ikke det nåværende kunstgressdekket benyttes til organisert aktivitet.

Vi gleder oss til at værforholdskravene er på plass, og at vi endelig kan bekrefte dato for start av arbeidet.

OPPDATERING, 21.april.2021:
Scanturf skal i møte med advokatene i morgen, torsdag 22.april.
Vi har blitt lovet tilbakemelding senest førstkommende mandag (26.april) på når arbeidet med å fjerne kunstgressdekket begynner.

OPPDATERING, 07.mai.2021:
Parkmaskiner AS starter arbeidet med å fjerne kunstgressdekket i morgen (lørdag 8.mai)!
Det blir veldig viktig at ingen er utpå banen, fra fjerningen starter og fram til nytt dekket er på plass, og alt er klart!
Parkeringsplassen ved kunstgressbanen må ikke benyttes fra fjerningen startes, fordi at dekket må mellomlagres på parkeringsplassen mens arbeidet pågår.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Hans Petter Lodgaard, styreleder@flatas.no
Kristoffer Johansen, daglig.leder@flatas.no