Skriftlig enighet om skifte av kunstgressdekket!

Skriftlig enighet om skifte av kunstgressdekket!

Publisert av Kristoffer Johansen den 26.03.21.

Flatås IL og leverandøren har kommet til skriftlig enighet i avtalen vedrørende skifte av kunstgresset våren 2021.

Skiftet vil skje så raskt værforholdene tillater det. 
Det innebærer at det må være varmegrader og opphold.

Forsikringssaken er ikke løst pr dags dato, så derfor må ikke det nåværende kunstgressdekket benyttes til organisert aktivitet.

Vi gleder oss til at værforholdskravene er på plass, og at vi endelig kan bekrefte dato for start av arbeidet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Hans Petter Lodgaard, styreleder@flatas.no
Kristoffer Johansen, daglig.leder@flatas.no