Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2021

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2021

Publisert av Kristoffer Johansen den 11.04.22.

Flatås IL v/ styret innkaller til ekstraordinært årsmøte 2021, til følgende tid/sted:

Mandag 25.april.2022
Kl. 18.00.
Sosialrommet "Bjørn" i Flatåshallen

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til det ekstraordinære årsmøtet.
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2.5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Saksliste og saksdokumenter er vedlagt.

Vel møtt!