Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2021

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2021

Publisert av Kristoffer Johansen den 11.04.22.

Flatås IL v/ styret innkaller til ekstraordinært årsmøte 2021, til følgende tid/sted:

Mandag 25.april.2022
Kl. 18.00.
Sosialrommet "Bjørn" i Flatåshallen

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til det ekstraordinære årsmøtet.
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2.5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Saksliste og saksdokumenter er vedlagt.

Vel møtt!

Forretningsorden til det ekstraordinære årsmøtet 2021.pdf
Saksliste og saksdokumenter ekstraordinært årsmøte 2021.pdf
Saksliste til ekstraordinære årsmøtet 2021.pdf