Innkalling til årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023

Flatås IL innkaller til årsmøte 2023 til følgende tid/sted:

Mandag 18.mars.2024
Kl. 20.00.
Sosialrommet "Bjørn" i Flatåshallen

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2.5.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være tilsendt minst to uker før årsmøtet.
Eventuelle forslag sendes til daglig.leder@flatas.no (senest innen utgangen av 4.mars.2024).

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Oppdatert (11.mars.2024):
Saken er oppdatert med vedlagte saksdokumenter (se under).

Vel møtt!