Innkalling til årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 2021

Publisert av Kristoffer Johansen den 02.03.22. Oppdatert 01.04.22.

Flatås IL innkaller til årsmøte 2021 til følgende tid/sted:

Onsdag 06.april.2022
Kl. 20.00.
Sosialrommet "Bjørn" i Flatåshallen

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2.5.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være tilsendt minst to uker før årsmøtet.
Eventuelle forslag sendes til daglig.leder@flatas.no (senest innen utgangen av 16.mars.2022).

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Oppdatert (30.03.22):
Saken er oppdatert med vedlagte saksdokumenter (se under). 
Årsberetning, revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning kommer.

Vel møtt!

Budsjettark Flatås IL - alle avdelinger 2022 - Årsmøte 060422.pdf
Forretningsorden årsmøte 2021.pdf
Kontrollkomiteens beretning 2021.pdf
Resultatregnskap 2021.pdf
Revisjonsberetning 2021.pdf
Årsregnskap 2021.pdf