Innkalling til årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Publisert av Kristoffer Johansen den 29.04.21.

Flatås IL innkaller til årsmøte 2020 til følgende tid/sted:

Torsdag 27.mai.2021
Kl. 19.00.
Sosialrommet "Bjørn" i Flatåshallen

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2.5.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være tilsendt minst to uker før årsmøtet.
Eventuelle forslag sendes til: daglig.leder@flatas.no (senest innen 13.mai.2021).

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Merk:
Dersom vi bryter gjeldende smittevernveileder må vi vurdere å utsette.

Vel møtt!