Info om medlemskontingent 2021

Info om medlemskontingent 2021

Publisert av Kristoffer Johansen den 27.01.21.

Fakturadato/forfallsdato:
Medlemskontingenten faktureres i slutten av uke 4 (innen utgangen av januar 2021).
Forfall 14 dager etter fakturadato.

Økning av medlemskontingenten for 2021 (årsmøtevedtak):
Pris per medlem: 350,-
Familiepris: 1000,-
Les mer om årsmøtevedtaket lengre ned i saken.

Har du ikke mottatt faktura etter denne uken?
Ta kontakt: bente.wiggen@gmail.com

Er du ikke medlem av Flatås IL, men har lyst til å bli?
Ta kontakt: daglig.leder@flatas.noFra årsmøteprotokollen 2019:
Sak 7: Fastsette medlemskontingent for 2021

Styret ser det nødvendig med en økning av medlemskontingent i lys av ansettelse av daglig leder i en større stillingsprosent (80%) enn dagens (25%). Det vil anslagsvis bli økte kostnader på 400.000,-. En økning på 100,- per medlem vil gi nødvendig økning av inntekter til å fortsatt ha et budsjett i pluss. Det er ikke bare økning av medlemskontingenten som dekker inn merkostnader med økning av stillingsprosent for daglig leder, men likevel en nødvendig endring.

Årsmøte godkjenner at Medlemskontingenten endres til 350,- fra og med 2021.
Familiepris (maks 600,- per i dag) økes fra 2021 til 1.000,-. Faktureres i jan. 2021.