Flatåshallen - Status før sommerferien

Flatåshallen - Status før sommerferien

Publisert av Flatås IL Webmaster den 02.11.17.
På årsmøtet for Flatås IL 27. mars ble det sagt at hovedlaget skulle komme til bake til et informasjonsmøte i juni, noe som ikke er gjennomført. Hovedårsaken til dette er metoden for anskaffelse vi har valgt.

Flatås IL har via sin samarbeidspartner Prosjektutvikling Midt-Norge valgt å bruke anskaffelsesmetoden BVP (Best Value Procurement). Denne metoden fungerer slik at man først finner entreprenør som så jobber frem tegninger og fremdriftsplan. Dette blir så gjennomgått og godkjent før avtaler signeres.

De aller fleste aktuelle tilbydere har vist interesse, og melder tilbake at både tidsramme (levering innen 1. november 2018) og budsjett 68.000.000,- eks mva er realistiske. Frist for levering av tilbud iht anbudsteksten på Doffin er 1. august. Vi antar at en kontraktsignering vil være på plass i månedsskiftet august/september.

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndgodkjenning og rammesøknad er sendt inn. Vi har mottatt tilbud om lån (byggelån, kortsiktig og langsiktig lån) fra flere banker, og Trondheim kommune ved bystyret skal godkjenne kommunal lånegaranti og endelige avtaler (investering og drift) med Flatås IL i september. Forventet oppstart av anleggsarbeidet vil være i oktober 2017.

Fotballstyret jobber med å få på plass alternativ til bane for trening fra høsten 2017 og til over nyttår 2019. Fotballstyret kommer tilbake med informasjon om dette når det foreligger.

Per i dag jobbes det således bare med å få på plass finansiering og valg av entreprenør, for å kunne komme i gang snarest mulig. Utover høsten i år og frem mot sommeren 2018 vil det bli behov for å sette ned flere utvalg i Flatås IL som må jobbe med å få på plass rammer rundt bruken av Flatåshallen (utleie, drift av kiosk, innkjøpsrutiner, rutiner for tilsynsvakter, innkjøp av diverse utstyr, sponsorer, etablering av driftselskap med styret m.m., rammer for bruk av treningssenter, og en del til). I tillegg har jeg et håp om at noen føler engasjementet til å ta tak i oppstarten av en ungdomsklubb på Flatåsen.

Heia Flatås!

God Sommer!
Frode Kvamsøy, leder Flatås IL