Flatås IL tar stilling til "Qatar-saken"

Flatås IL tar stilling til "Qatar-saken"

Publisert av Kristoffer Johansen den 20.06.21.

I dag arrangerer Norges Fotballforbund et ekstraordinært forbundsting, hvor «Qatar-saken» har hovedfokus. Det skal tas stilling om man er for eller mot en boikott av fotball-VM i 2022. 

Vi har stemmerett (1 stemme) på det ekstraordinære forbundstinget, og vi er påmeldt for å benytte oss av denne.  

Flatås IL tar fullstendig avstand for all form for diskriminering og brudd på menneskerettigheter. 

Vedlagt saksdokumentene til det ekstraordinære forbundstinget ligger «Forbundsstyrets forslag om et forsterket internasjonalt engasjement og arbeidet for å styrke menneskerettighetene i Qatar – og bruk av virkemiddel i dette arbeidet». Dette vedlegget kan leses i sin helhet her. 

På bakgrunn av dette ønsker Flatås IL ikke boikott av fotball-VM i Qatar, men vil heller tvinge fram endring gjennom tiltak foreslått av Qatar-utvalget. 

Det har følgelig blitt vedtatt i fotballstyret at Flatås IL støtter forbundsstyrets innstilling, og stemmer MOT boikott av fotball-VM 2022. 

Eventuelle spørsmål til saken, kan rettes:
daglig.leder@flatas.no eller fotballstyret@flatas.no