Flatås IL Ungdomsklubb

Flatås IL Ungdomsklubb

Julaften 2023 kunne Flatås IL slippe en nyhet vi har jobba med lenge!
I 2024 skal vi starte en ungdomsklubb på fredager!

Dette prosjektet kunne ikke startet opp uten en betydelig støtte fra Gjensidigestiftelsen. Vi må rette en stor takk for at vår søknad har blitt innvilget, og at vi blir satsa på!

 

Bakgrunn:

Flatås Idrettslag har lenge ønsket å etablere en ungdomsklubb som samler ungdom i hele bydelen til ulike aktiviteter, og at flere ungdom får en møteplass – og finner seg til rette i Flatås Idrettslag.

For å realisere et slikt prosjekt har vi sett at vi må ansette personell, da et slikt konsept blir for massivt å drive på ren dugnadsinnsats. Samt at vi tror at unge voksne som ansatte ungdomsklubbledere er mer i moten til ungdommenes interesser, og at de er gode forbilder for ungdommene.

 

Målgruppe:

13 – 17 år (fyller i kalenderåret).
Dvs. for kalenderåret 2024, så er det åpent for alle født i 2011, 2010, 2009, 2008 eller 2007.

 

Når?

Planlagt oppstart er fredag 15.mars.
Det betinger at vi har alt på plass innen denne fredagen, nærmere bekreftelse kommer.

OPPDATERT INFO (8.mars) ANGÅENDE OPPSTART:
Vi ser at vi må utsette den planlagte oppstarten, da vi ikke har alt på plass innen fredag 15.mars.
Vi er godt i gang med intervjurundene (har gjennomført flere - og skal gjennomføre enda flere i kommende uke).
Målet er å ha hele ansatt-teamet på plass før påsken.
Ny planlagt oppstartsdato blir fredag 12.april.

Hver fredag i skoleruta (dvs. utenom skoleferier og «røde dager»).
Kl. 18.00 – 22.00.

Inngang: Gratis
Krav om medlemskap? Nei

 

Medlemskap i Flatås Idrettslag:

Vi offentliggjorde først at man måtte være medlem i Flatås IL for å delta på ungdomsklubben.
Det utgår. Vi har i samarbeid med Gjensidigestiftelsen endret på dette. Man kan delta på ungdomsklubben uten å være medlem i Flatås IL, og det er fremdeles gratis inngang.

Men vi oppfordrer alle til å bli medlem i Flatås IL!
Medlemskap i idrettslaget er viktig for idrettsregistreringen mot Norges Idrettsforbund, samt for tilhørighet innenfor klubbens felles rammer.

Det vil i korte trekk si:
Idrettslaget vokser seg større, og det betyr at vi stiller sterkere til å kunne motta mer økonomiske midler både fra det offentlige og det private. For aktivitetstilbudet mottar vi LAM-midler pr utøver, og vi kan søke ulike støtteordninger basert på medlemstall.

Et medlemskap er altså både en direkte, men ikke minst en indirekte inntektskilde for idrettslaget, og derfor meget viktig for å kunne opprettholde idrettslagets tilbud.

 

Støtte fra Gjensidigestiftelsen, og viktigheten av fremtidig støtte:

Vi er veldig takknemlig for en betydelig støtte fra Gjensidigestiftelsen. Å lønne flere ansatte ungdomsklubbledere, leie timer i både idrettshall og møterom, og sikre innkjøp av nødvendig utstyr til å drifte et godt tilbud, er meget kostbart.

Med støtten vil vi klare å opprettholde et tilbud inntil sommeren 2025 (i utgangspunktet hver fredag i skoleruta, dvs. 40 fredager i et kalenderår). Etter denne perioden må vi ha tilstrekkelig ytterlig støtte fra det offentlige og/eller private for å kunne drifte videre. Alternativt må vi sette en inngangsavgift, og/eller kreve medlemskap.

Dette er ment til orientering, slik at vi vet hvordan fremtiden kan se ut, og at forhåpentligvis alle vil spre ordet og hjelpe oss i å få tilgang til de midlene som kreves.

Håper dette viser at vi vil få meget mye for pengene i denne perioden inntil sommeren 2025, og at vi alle hjelper til å fremsnakke – og utvikle tilbudet. Vi håper virkelig at dette blir et varig tilbud i mange, mange år – og til lavest mulig kostnad.

 

Ansatte i ungdomsklubben:

Vårt mål er å ha fire ansatte ungdomsklubbledere til stede til enhver tid, når ungdomsklubben er åpen (dvs. fredager fra kl. 18.00, til kl. 22.00). De ansatte får arbeidsdager på 6-7 timer (inkl. opp- og nedrigging før/etter).

Klubblederne blir ansatt i Flatås Idrettslag på åremålskontrakter. Stillingsutlysninger offentliggjøres snart!

 

Innholdet i ungdomsklubben:

Planleggingen vil bli tatt nærmere med ungdomsklubblederne som blir ansatt, og ikke minst ungdommen selv!

Sitter du eller din ungdom på ideer som de ønsker at vi realiserer?
Send dem til daglig.leder@flatas.no så fort som mulig!

I utgangspunktet har vi skissert program slik:

Kl. 18.00 – 20.00:
Aktivitetstilbud i flerbrukshallen, samtidig mulighet til å heller velge spill på møterommene (kort- og brettspill, og TV-spill) for de som ønsker det.

Kl. 20.00 – og utover:
Alle samles på møterommene. Musikk og diverse ungdomsklubbaktiviteter.

Dette for å gi en liten pekepinn, men det kan altså bli endret om ungdommene selv i samarbeid med ungdomsklubblederne ønsker å justere og/eller legge til noe.

 

Prosessen frem til åpning av ungdomsklubben:

Vi vil starte opp intervjurunder så raskt søknadsfristen har utløpt. Når ansettelsene er gjennomført starter arbeidet med å planlegge klubbkveldene sammen med de nyansatte.

Siden tildelingen av midlene har vi snakket med, og i tiden fremover vil vi snakke med, viktige samarbeidende institusjoner, for å se muligheter, ta erfaringer, og diskutere problemstillinger.

Det vil bli utarbeidet retningslinjer, og det vil komme mer informasjon om ungdomsklubben fremover.
Alt dette for at ungdomsklubben skal være en trygg og flott arena for ungdommen vår!

 

 

Ta kontakt om dere har spørsmål og/eller ideer: daglig.leder@flatas.no

Vi gleder oss!