Årsmøte 2019 Flatås IL

Årsmøte 2019 Flatås IL

Publisert av Kim Brun Lauritzen den 28.02.20. Oppdatert 13.10.20.
Medlemmer Flatås Idrettslag

Flatås IL Hovedlaget v/styret kunngjør herved at årsmøte 2019 for Flatås IL avholdes mandag 15. juni 2020. 

Tid og sted: 19:00, sosialrommet "Bjørn" i Flatåshallen. Merk: Dersom vi bryter gjeldende smitteveileder (per i dag maks 50 personer) må vi vurdere å avlyse.

Årsmøtet er kun for registrerte medlemmer. Man må være registrert som medlem og være fylt 15 år senest 1. juni 2020 for å ha stemmerett. Alle medlemmer kan stille på årsmøte. Man kan ikke stille med fullmakt for andre medlemmer eller stille på vegne av medlemmer (for eksempel sine barn).

Årsmeldinger 2019, samlet regnskap 2019, samlet budsjett 2020 og øvrig dokumentasjon gjøres tilgjengelig digitalt senest en uke før årsmøtet.

Saker som ønskes innmeldt til årsmøte sendes  daglig.leder@flatas.no  innen 1. juni 2020.

 

Vedlegg:

- årsmelding kommer...

 


Avd_-01-12.2019.pdf
Budsjettark Flatås IL - alle avdelinger 2019 - 2020 - Årsmøte 150620.xlsx
FIL årsmøte 2019 forretningsorden.docx
FIL årsmøte 2019 saksliste.docx
FIL årsmøtet 2019 SAKSLISTE med saksframlegg og styrets forslag til vedtak.docx
Kontrollkomitéens vedlegg til årsberetning fra Flatås IL.docx
Revisjonsberetning Flatås IL.pdf
årsmelding 2019 - 150620 (1).docx
Årsregnskap 2019 Flatås Idrettslag signert.pdf