Årsmøte 2018 Flatås IL

Publisert av Frode Kvamsøy den 20.03.19. Oppdatert 21.03.19.

Flatås Idrettslag v/ hovedlaget innkaller til Årsmøte 2018 tirsdag 26.03.2019 kl. 19:00
Sted: Flatåshallen, sosialromet "Bjørn"

Her finner du dokumenter til møtet. Revisorgodkjent regnskap og innstillinger til valg legges frem på møtet
NB! Det vil ikke bli delt ut papirkopi av annet enn selve sakliste u/vedlegg på årsmøtedagen.
Vel møtt på årsmøte

Sportslig hilsen
Frode Kvamsøy, leder Flatås IL

Budsjettark - Alle avdelinger 2019 med korrigering.pdf
FIL årsmøte 2018 forretningsorden.docx
FIL årsmøte 2018 saksliste.docx
FIL årsmøtet 2018 SAKSLISTE med saksframlegg og styrets forslag til vedtak.docx
Flatås IL - Årsmelding 2018-1.docx
Resultat 2018 - alle avdelinger.pdf