Årsmøte 2017 Flatås IL

Årsmøte 2017 Flatås IL

Publisert av Flatås IL Webmaster den 19.03.17. Oppdatert 02.11.17.

Flatås Idrettslag v/ hovedlaget innkaller til Årsmøte 2017 mandag 27.03.2017 kl. 18:00
Sted: Flatåsen Skole - Nedre Bygg - Gymsal

Her finner du alle dokumenter til møtet. 
NB! Det vil ikke bli delt ut papirkopi av annet enn selve sakliste u/vedlegg på årsmøtedagen.
Vel møtt på årsmøte

Sportslig hilsen
Frode Kvamsøy, leder Flatås IL