Treningssenteret forblir stengt

Treningssenteret forblir stengt

Publisert av Kristoffer Johansen den 05.02.21.

Det viktigste argumentet for at treningssenteret forblir stengt, er faren for at det vil oppstå smitte i Flatåshallen, som igjen vil medføre at hele hallen blir stengt. Vi ønsker å verne om de aktivitetene som er gjenåpnet for barn og ungdom, i flerbrukshallen og Bonitashallen.

De tiltakene som også eventuelt måtte komme på plass, for å gjenåpne treningssenteret, er:
- Vakthold for smittevern
- Administrering av begrensning i antall personer på treningssenteret 
- Anskaffelser av skillevegger etc. mellom utstyr/apparater

Det vil, med andre ord, også være nokså ressurskrevende å gjenåpne treningssenteret, spesielt i form av menneskelige ressurser (krav om vakthold, administreringsrutiner, osv.)

Som en totalvurdering av dette har styret, i samarbeid med avdelingene, besluttet at treningssenteret forblir stengt inntil videre.

Beklager de ulempene dette måtte medføre.
Vi ser naturligvis fram i mot tiden hvor vi kan gjenåpne alle våre aktiviteter og tilbud.