Har du utfordringer med å betale fakturaen?

Har du utfordringer med å betale fakturaen?

Publisert av Kristoffer Johansen den 02.03.23.

Ingen barn og ungdom opptil 18 år skal være nødt til å slutte i Flatås Idrettslag fordi de ikke har råd til å betale treningsavgift eller nødvendig utstyr.

 

Vi kan tilby flere muligheter til å hjelpe:
1. Vi kan lage betalingsavtaler gjennom å dele opp utestående eller utsette betalingsfrist.
2. Vi har samarbeid med Idrettsrådet i Trondheim hvor vi som klubb kan søke om bistand til treningsavgift og eventuelt utstyr.
3. Vi vil i enkelttilfeller kunne tilby fritak.
4. Vi vil også i enkelttilfeller ha mulighet til å ettergi utestående etter dialog.

 

For at vi skal kunne hjelpe deg og dine, må du ta kontakt med oss!
Ta kontakt med daglig leder direkte, eventuelt via lagleder dersom du ønsker det.

All kommunikasjon rundt slike saker skal naturligvis håndteres konfidensielt og med færrest mulig involverte. Daglig leder håndterer saken sammen med styreleder og/eller avdelingsleder, og sekretær er involvert i forbindelse med selve faktureringen.

 

Årshjul for fakturering:

Vi ønsker at du tar kontakt så raskt som mulig før faktureringen finner sted. Det vil bli ekstra kostbart for klubben om fakturaen har gått til inkasso.

Januar:
Hovedlaget, medlemskontingent
Langrenn, treningsavgift

Februar:
Fotball, treningsavgift vår

Mars:
Håndball, treningsavgift vår
Innebandy, treningsavgift

September:
Fotball, treningsavgift høst

Oktober:
Håndball, treningsavgift høst

Desember:
Badminton, treningsavgift

 

Det som trengs av informasjon i søknaden:
- Fullt navn
- Fødselsdato
- Foresattes navn
- Foresattes e-post
- Hvilken idrett gjelder søknaden?
- Kort søknad om fritak/reduksjon av treningsavgift

 

Søknad sendes:
Kristoffer Johansen (daglig leder i Flatås Idrettslag)
daglig.leder@flatas.no

 

Ta kontakt! Dette fikser vi sammen!
Alle skal med i Flatås Idrettslag!