Dato for ferdigprodusering av kunstgressdekket

Dato for ferdigprodusering av kunstgressdekket

Publisert av Kristoffer Johansen den 12.05.21.

Flatås IL har fått bekreftet dato for når det nye kunstgressdekket er ferdig produsert.

Det nye dekket er ferdigprodusert den 15.juni, og transporteringen av denne starter 16.juni.
Kunstgressdekket skal transporteres fra Frankrike, så vi håper at arbeidet med å fjerne kunstgresset vil finne sted i uke 24, og leggingen av det nye i uke 25. Denne beskjeden (om de to datoene) mottok Flatås IL skriftlig fra produsenten av kunstgresset, mandag 10.05.2021.

Vi har derfor valgt å avvente fjerning av eksisterende dekke.
Dette fordi at padden (dempingen under kunstgresset) ikke skal ligge åpen i lengre tid enn nødvendig (den vil bli mer utsatt for skade når kunstgresset fjernes).

Dagens ødelagte kunstgress blir derfor liggende en drøy måned til.
Den vil fremdeles ikke bli benyttet til organisert aktivitet i regi av Flatås IL. Årsaken til dette er at det er en betydelig skaderisiko ved å spille på dette kunstgresset, og det er ikke noe vi kan stå til ansvar for.

Det er sterkt beklagelig, og absolutt ikke den beskjeden vi ønsket å formidle, da vi hadde håp og tro om at det nye kunstgressdekket skulle bli klart tidligere enn de datoene vi når har blitt forespeilet. Dette er en vanskelig og kjedelig sak som berører fotballavdelingen. Håper på ytterligere tålmodighet og forståelse fra våre fotballvenner på Flatåsen, så gleder vi oss veldig til å kunne bringe gode, endelige nyheter i saken!

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Hans Petter Lodgaard, styreleder@flatas.no
Kristoffer Johansen, daglig.leder@flatas.no